Lebegő Lábak.hu Webáruház – Általános Szerződési Feltételek

A Lebegő Lábak Bt. a www.lebegolabak.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

 1. AZ ELADÓ ADATAI

 

A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:

Cégnév: Lebegő Lábak Bt.
Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 41.
E-mail cím: info@lebegolabak.hu
Adószám: 21436628-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-070007
Cégjegyzéket Vezető Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11742348-21347827

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 649 20 22
Kapcsolattartó e-mailcíme: info@lebegolabak.hu

Webhosting szolgáltató: Silicium Network Informatikai Kft. ( www.webpark.hu )

Tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége: Silicium Network Informatikai Kft.
A szolgáltató székhelye: 2000 Szentendre, Papszigeti út 19.
A szolgáltató postacíme: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. Fsz. 2.
Ügyfélszolgálat mobiltelefonos elérhetősége: +36709447008
Ügyfélszolgálat vezetékes telefon elérhetősége: +3619990739
Ügyfélszolgálat fax elérhetősége: +3617002930
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@webpark.hu

A továbbiakban: „Eladó”-nak jelölve.

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt.

2.2. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2.3. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

 1. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉLELEI, VEVŐI REGISZTRÁCIÓ

3.1. A webáruházban történő vásárlásra jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (továbbiakban: „Vevő”).

3.2. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz nem kötött, azonban a Vevőnek lehetősége van regisztrációra a vásárlási folyamat megkönnyítése, illetve a hírlevekre való feliratkozás érdekében. Regisztrálni a főoldalon, a „Belépés/Regisztráció” menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

3.3. A regisztrációs adatlap valamennyi mezőjének megfelelő kitöltése esetén az Eladó a Vevőnek egy általa választott jelszavat biztosít a webáruházba történő belépéshez. Amennyiben a Vevő elfelejti jelszavát, kérésére az Eladó új jelszót bocsát a rendelkezésére. A jelszó átadásából, jogtalan felhasználásából eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
 • A felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások köre képezi.
 • A termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott termék, illetve szolgáltatás információs oldaláról, adatlapjáról lehet részletesen megismerni.
 • A webáruházban található információkat az Eladó rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokét, elírásokért felelősséget nem vállal.
 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

5.1. A webáruházban a Vevő a termékek, szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.

5.2. A webáruházban a Vevő minden termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a termék kosárba helyezésével választhat ki megvásárlásra. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor módosítható.

5.3. A termékek kiválasztását követően a Vevő a kosár modulra kattintva jut a vásárlásra kiválasztott termékek listájához. A Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további információkat, illetve kiválasztani a szállítási és fizetési módokat. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani, majd a „Megrendelés” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.4. Az Eladó a megrendelés megérkezését elektronikusan rögzíti, amely tényről a Vevőnek email-ben nyomban értesítést küld. Ez az értesítés a megrendelés részleteit és feldolgozásának megkezdését rögzíti, azonban még nem jelenti az Eladó részéről a megrendelés elfogadását, és a szerződés létrejöttét.

5.5. A megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak, a szállítási cím megfelelő, és a megrendelést az Eladó – raktárkészleteire figyelemmel – előreláthatólag teljesíteni tudja. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősség nem vállal.

5.6. Az Eladó megvizsgálja a megrendelés teljesíthetőségét a fenti szempontok alapján, és amennyiben azt elfogadja, úgy a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról 48 órán belül email-ben visszaigazolást küld. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása email-ben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.7. A szerződés a megrendelés elfogadásáról szóló email elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételének időpontjában jön létre.

5.8. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.

5.9. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

5.10. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés megjelenítését.

 

 1. VÉTELÁR

6.1. A webáruházban a termékek mellett az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termékek esetleges akciós árai mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

6.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

6.3.  A termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben az Eladó felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A vásárolt termékek vételárának kiegyenlítésére, a Vevő választásától függően, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:

 1. utánvét
 2. előzetes banki átutalás

 

7.2. Utánvét

7.2.1. Utánvét választása esetén a megrendelt termékek vételárát a kiszállításkor kell megfizetni a futárszolgálat munkatársa részére. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.

7.2.2. Utánvételes fizetési mód csak abban az esetben választható, ha a Vevő a korábbi utánvéttel megrendelt termékeit átvette és azok ellenértékét kifizette. Ha a Vevőnek még ki nem fizetett megrendelése van, az Eladó jogosult a Vevő újabb megrendelésének teljesítését mindaddig visszatartani, amíg a Vevő a korábbi megrendeléséből fakadó fizetési kötelezettségét teljesíti.

 

 • Előzetes banki átutalás

7.4.1. A banki átutalás esetén a kiválasztott termékek vételárát a Vevőnek át kell utalni az Eladó OTP Bank-nál vezetett 11742348-21347827 számú bankszámlájára. Az Eladó az átutalás megtörténtéről utólagosan számlát állít ki.

7.4.2. A vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát a csomag tartalmazza.

 

 

 1. SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

8.1. A szállítást az Eladó teljesítési segédek logisztikai szolgáltatásainak igénybevételével végzi (továbbiakban: „logisztikai partnerek”) az alábbiak szerint.

8.2. A Vevő által választható szállítási módok:

8.2.1. Házhozszállítás a Magyar Posta Zrt.-vel

8.2.2. Magyar Posta Zrt. Postapontjain történő átvétel

8.2.1.Magyar Posta Zrt.Csomagautomatáin történő átvétel

8.3. A szállítási határidőket és a kiszállítás költségeket a választott szállítási mód és desztináció függvényében a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező táblázat tartalmazza. A szállítási határidőket a megrendelés Eladó által történő elfogadásától kell számítani.

8.4. Amennyiben a vállalt szállítási határidőn belül a szállítás bármely okból nem lehetséges, az Eladó tájékoztatja a Vevőt a késedelem várható időtartamáról.

8.5. Az Eladó nem felel az olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.

8.6. Amennyiben bármely megrendelt termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről az Eladó a legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó termék beérkezési időpontjának függvénye.

8.7. A termékeket az Eladó csomagolja, amelyért külön díjazás nem kerül felszámításra.

8.8. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, a szállítólevelet aláírni és visszaadni a kiszállítást végző logisztikai partner képviselőjének.

8.9. Az átvételt követően a Vevő köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő, illetve a megrendelt termékekkel. Amennyiben Vevő eltérést észlel, azt rögtön köteles jelezni az Eladó felé. Az Eladó kivizsgálja az esetet, és szükség esetén intézkedik a cseréről. Ebben az esetben a visszaszállításról az Eladó logisztikai partnere gondoskodik. Hibás teljesítés esetén az újraszállítás költsége az Eladót terheli.

8.10. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt határidőn belül nem veszi át a csomagot, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől – a Vevő egyidejű tájékoztatása és a vételár visszafizetése mellett – a szerződéstől elállni.

8.11. Eladó csak Magyarország területén található szállítási címekre vonatkozó megrendeléseket vállalja teljesíteni, ettől eltérő desztinációkra leadott megrendeléseket visszautasítja.

 

 

 1. ELÁLLÁS

7.1. A Vevő – ha nem felel meg számára a megrendelt termék – azt postafordultával kicserélheti. Ebben az esetben a csomagküldő szolgálat költsége a Vevőt terheli, és a Termék árából visszatérítést nem igényelhet.

7.2. A fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől a megkötésétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot az Eladó nem fogad el. Az Eladó követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

7.3.   A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén,  amely a Vevő személyéhez kötött, vagy amelyet a Vevő kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, így például nem gyakorolható az elállási jog a Vevő kérésének megfelelő felirattal ellátott termékekre.

7.4. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

7.5. A Vevő jogszerű elállása esetén az Eladó a termék ellenértékét és a kiszállítási díjat a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszafizetni a Vevő részére.

 

 1. SZAVATOSSÁG

8.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított termékek és kapcsolódó szolgáltatások megfelelnek az információs oldalon meghatározott minőségi feltételeknek és a hatályos magyar jogszabályoknak.

8.2. A termék mennyiségileg és minőségileg a terméket kísérő szállítólevél, illetve számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően a szállítólevél ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában Vevő nem jogosult semmilyen utólagos kifogásra a megtekintésre megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében.

8.3. Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. A nem rejtett, megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható hibákért szavatossági igényét legfeljebb a termék átadás-átvételétől számított 48 órán belül, illetve rejtett hiba esetén a felismeréstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az elévülési időn belül jelentheti be. Rejtett hibának minősül a termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.

8.4. A kifogást az Eladónál, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni az Eladó fentebb megjelölt elérhetőségein. Eladó kérheti a szavatossági igény érvényesítéséhez a számla bemutatását.

8.5. Vevő a kifogás rendezéséig a terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy szakszervizzel megvizsgáltathassa.

8.6. Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

8.7. Eladó a termékekre jótállást vállal a következőképpen:  Az Anatómiai Lábpihentető Párnaszett párnatestjére rendeltetésszerű használat esetén  2 év garanciát, az Anatómiai Lábpihentető Párnaszett huzatára a kezelési útmutatóban ajánlottak betartása esetén 1 év garanciát. Ha a Vásárló azt állítja, hogy a huzat tisztításánál a kezelési útmutató szerint járt el, a huzat mégis nagy mértékben összement, vagy egyéb módon a mosás során rongálódott, Eladó felajánlja, hogy bevizsgáltatja a terméket ennek megállapítása érdekében. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Vásárló nem a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően járt el , a bevizsgálás költségét Eladó a Vásárlóra hárítja. Amennyiben a rongálódást anyaghiba, illetve nem megfelelő minőségű varrás idézte elő, Eladó állja a visszaküldés költségét, és saját költségén Vásárlónak új huzatot biztosít. A Natúr Lábápoló Krém esetében amennyiben Vásárló az ajánlottaknak megfelelően a terméket hűvös, száraz helyen tárolta, abban mégis minőségbeli romlás következett be a felbontást követő 3. hónap végéig, Eladó állja a visszaküldés költségét és Vásárló számára új terméket biztosít.

 1. ELADÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

9.1. Eladó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából, illetve nem megfelelő tisztításából vagy tárolásából eredő károkért;

9.2. Eladó – a fogyasztói szerződések kivételével – a hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:

 1. Eladó a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint a közvetett károkért és a nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja;
 2. Eladó kárfelelősségének maximális mértéke a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások ára.

A termék vételárának megállapítása a kárfelelősség fentiek szerinti korlátozására is figyelemmel történt, amelyet a Vevő elfogad.

 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. hírlevél küldése) érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó teljesítési segédjeként jár el (pl. logisztikai partnerek). Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

 1. EGYÉB KIKÖTÉSEK

11.1.  A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruház oldalára történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.2.       A www.lebegolabak.hu oldalakon található összes adat, információ, valamint a weboldal design-ja, felépítése, a weboldalt működtető adatbázisok és szoftverek szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalon található anyagokat az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

11.3. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé, és az arra feliratkozott felhasználókat hírlevélben is értesíti. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.4. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni. A nyilatkozat közlésének időpontja személyes átvétel esetén, valamint futárpostai kézbesítés esetén az átvételi elismervényen írt átvételi időpont, postai úton történő közlés esetén a tértivevényen írt átvételi időpont, telefax, illetve e-mail útján történő közlés esetén pedig a nyilatkozat elküldését követő munkanap. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha az Eladó fentebb megjelölt címére, illetve a Vevőnek a megrendelőlapon megjelölt címére azért nem volt kézbesíthető, mert ezen címen az Eladó vagy a Vevő a küldeményt „nem kereste”, „nem vette át”, vagy ezen címéről akár az Eladó vagy a Vevő „elköltözött” és a posta az ajánlott tértivevényes küldeményt ilyen jelzéssel küldi vissza a feladójának.

11.6. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

11.7. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Vevők tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

11.8. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

11.9. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet („Kmr.”), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Budakeszi, 2016. 11. 30.

Lebegő Lábak Bt.

 (Eladó)

 1. számú melléklet az ÁSZF-hez

 

Szállítási határidők és költségek

Kiszállítás módja Kiszállításra
vállalt határidő (munkanap)
Kiszállítás
díja
Átvételre rendelkezésre álló
munkanapok száma
Díjmentes
szállítás ……..  Ft felett
Magyar Posta ZRT. (előre utalás) 2 990 Ft

2kg felett 1190 Ft

házhozszállítás napján (sikertelen kézbesítés esetén a következő munkanapon)
Magyar Posta ZRT. Házhozszállítás (utánvét) 2 1190 Ft

2kg felett 1390 Ft

házhozszállítás napján (sikertelen kézbesítés esetén a következő munkanapon)
Magyar Posta Csomagautomatába, MOL – és COOP Csomagpontra , illetve Magyar Posta Postapontra (előre utalás) 2 790 Ft

2kg felett 890 Ft

5

Magyar Posta Csomagautomatába,                                               990 Ft                           5

MOL – és COOP Csomagpontra ,           2                                       2kg felett 1190 Ft

illetve Magyar Posta Postapontra (utánvét)

 1. számú melléklet

Tájékoztató

az adat- és titokvédelemről

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az Eladó tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében az Eladó a jelen Tájékoztató közzétételével biztosítja a Vevők és regisztrált felhasználók (továbbiakban együtt: „Érintettek”) számára annak megismerését, hogy a Vevők személyes adatainak milyen körét, milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és titkosságáról.

Az Eladó az Érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

A személyes adatok megadása önkéntes. A személyes adatok kezelését az Eladó végzi. Az Eladó adatkezelése az Érintettek hozzájárulásán alapul.

A szerződés megkötésével, illetve a regisztrációval az Érintett feltétlen hozzájárulását adja az Eladó jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatához.

 1. Az Eladó által kezelt személyes adatok felsorolása

Az Eladó által kezelt személyes és egyéb adatok köre a következők:

 1. vezetéknév,
 2. keresztnév,
 3. e-mail cím,
 4. telefonszám,
 5. faxszám (opcionális)
 6. cégnév (cég esetén kötelező)
 7. utca, házszám,
 8. kiegészítő címadatok,
 9. város,
 10. irányítószám,
 11. ország,

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrált felhasználó – a webáruházba történt belépést követően – a „Fiók” menüpontban bármikor módosíthatja.

A megrendelés során közölt adatok:

 1. vezetéknév,
 2. keresztnév,
 3. e-mail cím,
 4. telefonszám,
 5. faxszám (opcionális)
 6. cégnév (cég esetén kötelező)
 7. utca, házszám,
 8. kiegészítő címadatok,
 9. város,
 10. irányítószám,
 11. ország,

A fizetés során közölt adatok:

 1. vezetéknév,
 2. keresztnév,
 3. e-mail cím,
 4. telefonszám,
 5. faxszám (opcionális)
 6. cégnév (cég esetén kötelező)
 7. utca, házszám,
 8. kiegészítő címadatok,
 9. város,
 10. irányítószám,
 11. ország,

 

 1. Az adatkezelés célja

 

A Lebegő Lábak Bt. Adatkezelési határozatának száma: NAIH-110050/2016.

 

Az Eladó az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja.

Az Érintettnek a regisztráció, illetve a rendelés során tett kifejezetten hozzájáruló nyilatkozata esetén az Eladó jogosult az Érintett személyes, illetve egyéb adatait saját üzletszerzési és marketing céljaira, így különösen a szolgáltatás minőségének javítása és fejlesztése, a vevői igények figyelemmel kísérése, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás céljából (pl. hírlevelek kiküldése) felhasználni.

A hírlevélre feliratkozott Érintettek részére az Eladó időről-időre hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a webáruházzal kapcsolatos információkról. A hírlevelet az Érintettnek bármikor lehetősége van lemondani a hírlevélben elhelyezett linkre történő kattintással vagy a személyes fiók beállításainak módosításával.

Azon Érintettek részére, akik a hírlevélre nem iratkoztak fel vagy azt lemondták, az Eladó kizárólag a regisztrációjukkal és megrendeléseik állapotának követésével kapcsolatos tájékoztató email-eket küld.

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A Vevő bármikor, indoklás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait. A Vevő az info@lebegolabak.hu email címre küldött értesítéssel bármikor kérheti adatainak törlését.

 Az Eladó a Vevő adatait a Vevő hozzájárulásának visszavonásáig tárolhatja. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Vevő személyes adatait törölni köteles.

 1. Az Eladó titoktartási kötelezettsége

 

Az Eladó a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség az Eladó alkalmazottját, tagját, megbízottját az Eladóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

  

 1. Az adatok továbbításának esetei

Az Eladó az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

 1. azoknak, akik az Eladó megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatást, kiszállítást végzik,
 2. a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,
 3. a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak.

Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket az Eladóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.

 1. Adatbiztonság

 

Az Eladó által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik.

Mind az Eladó, mind a Vevő köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.

 Az Eladó biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.

A Vevő köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Eladó által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (kód) védelme érdekében. A Vevő felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának (kódjának) felhasználásával valósult meg.

 A szolgáltatás igénybevételének fokozott biztonságát szolgálja a jelszó időről-időre történő megváltoztatása. A Vevő a jelszót bármikor jogosult költségmentesen megváltoztatni. Ha a jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott, a Vevő köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. A jelszó megváltoztatását az oldal tetején található Fiók menüponton keresztül lehet elvégezni.

A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy a Vevő minden olyan programot, amely e-mail-ben ismeretlen címről érkezik a Vevőhöz, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a vírusok kiszűrése érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen.

A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát fenyegető számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer kiépítése.

 1. Az Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségek

Eladó bármikor lehetőséget biztosít az Érintettnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az info@lebegolabak.hu e-mail címre megküldött üzenettel. Ha az Eladó a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, az Érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulhat.

Az Érintett kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén az Érintett bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Hatósághoz fordulhat.

Az Eladó az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A fentieken kívül az Eladót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet vagy az Eladó a törvényi határidőn belül nem hoz döntést, úgy az Érintett bírósághoz fordulhat.

Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Érintett bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Eladó vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozatnak a fenti e-mail címre való megküldésével.

Eladó az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.